Pip Hunter

Pip HunterPip Hunter är ett litet universalgéni som uppfann den första tidsmaskinen mot mitten av 2000-talet. Han har gjort tidsresor till många olika epoker, men föredrar att hålla låg profil och inte inverka på historian för att undvika att skapa några tidsparadoxer. På sistone har han dock börjat misstänka att någon mäktig varelse medvetet försöker påverka tidslinjen…