Iris Kanin

iris-kaninIris Kanin är reporter på Centraldalsbladet och som sådan har hon intervjuat Lille Blixt. Hon har också gått på kondis med honom som Barry Skutt och så småningom har hon listat ut hans hemliga identitet. Numera sover hon ofta över i Barrys stubbe och har blivit lite av en extramamma till hans ”brorson” Wally Hopp (Mini-Blixt).