Hamilton Sork

hamiltonProfessor Hamilton Sork är Lexus Sorks bror. Till skillnad från honom är han inte intresserad av att tjäna pengar utan vill uppfinna saker som kan vara till nytta för andra. Han startade S.O.R.K.-labbet i Centraldalen för att uppnå detta mål.

Annonser