Gorilla Gruff

gruffAlter Ego: Kung Gruff

Yrke: Tyrann

Bas: Apstaden

Krafter: Superstyrka, geni, telepati, tankekontroll, har en hjälm som förstärker hans mentala krafter.

Svagheter: Hans telepati kan inte tränga igenom aluminium

Bakgrund:

Gorilla Gruff använde sina mentala krafter till att göra sig till kung i Apstaden och hade sedan planer på att ta över hela världen. Han är en typisk överstittare.